REGISTRACIJA:

POŠALJI BROJAČ RAČUNA

SMS-OM na 2224 ili

REGISTRACIJOM NA SAJTU*račun je potrebno sačuvati do 15.8.2022. godine,
a dobitnik nagrade je dužan da dostavi fotografiju računa na
email adresu info@quattronagrade.frikom.rs

** Pored formata navedenog u pravilima, validni su i svi unosi do kose crte, kao i latinični unosi slova.

Besplatni Call centar

0800/444-002

Radno vreme Call centra

PONEDELJAK-PETAK 9-17h