PRAVILNIK

Na osnovu Zakona o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 152/20), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre ("Službeni glasnik RS", broj 152/20) i Odluke broj 2258 zastupnika privrednog društva INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, Zrenjaninski put bb, dana 12.05.2023. godine, doneta su:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Quattro nagradna igra za celu porodicu

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom „Quattro nagradna igra za celu porodicu“ (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

I NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD

Zrenjaninski put bb

mb: 07042728, pib: 100003092

zakonski zastupnici: Jelena Lukić Chetcuti, direktor i Ivan Babić, direktor.

II NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 12.05.2023. godine, zakonski zastupnici Ivan Babić, direktor i Jelena Lukić Chetcuti, direktor za privredno INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD, doneli su Odluku broj 2258 da se organizuje nagradna igra pod nazivom „Quattro nagradna igra za celu porodicu“.

III NAZIV, VREME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

Organizuje se nagradna igra u robi.

Naziv nagradne igre je „Quattro nagradna igra za celu porodicu“.

Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 15. juna do 30. jula 2023. godine.

IV USLOVIZAUČESTVOVANjEUNAGRADNOJIGRI

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod Priređivača, u privrednom društvu PRIVREDNO DRUŠTVO FCB AFIRMA MARKETING I KONSALTING DOO BEOGRAD, ul. Cara Dušana br. 42, matični broj: 17089986 i u marketinškim agencijama koje je priređivač angažovao u promociji Nagradne igre, zaposlenih u drugim privrednim društvima koja na bilo koji način učestvuju u promociji i organizaciji Nagradne igre kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

V OPIS NAGRADNE IGRE

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja u periodu od 15.06.2023. do 30.07.2023. godine u 14:00 časova u bilo kojem maloprodajnom objektu na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije), ostvare pojedinačnu kupovinu bilo kojih dole navedenih Frikom „Quattro“ sladoleda, bez obzira na vrednost pojedinačne kupovine, a što mora biti evidentirano na jednom fiskalnom računu.

„Quattro“ sladoledi čija kupovina kvalifikuje za učešće u ovoj nagradnoj igri su:

 • Quattro Čokolada 1650 ml
 • Quattro Plazma 1650 ml
 • Quattro Zuppa 1650 ml
 • Quattro Pistaći 1650 ml
 • Quattro Dream 1650 ml
 • Quattro Light – redesign 1650 ml
 • Quattro Najlepše želje 1650 ml
 • Quattro Kapri 1650 ml
 • Quattro Klasik 900 ml
 • Quattro Banana split 900 ml
 • Quattro Nugatino 900 ml
 • Quattro Nostalgija 1600 ml

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju fiskalni račun na kojem se nalazi PFR broj fiskalnog računa. Račun je potrebno sačuvati za sve vreme trajanja nagradne igre, kao i nakon njenog završetka sve do 30.08.2023. godine, s obzirom da je dobitnik nagrade dužan da do navedenog datuma na zahtev Organizatora, a kao dokaz o izvršenoj kupovini, dostavi na uvid original fiskalni račun na kome se nalazi jedinstveni redni broj fiskalnog računa tzv. PFR broj fiskalnog računa, a sve navedeno iako je dobitnik nagrade prethodno takođe dužan da dostavi fotografiju fiskalnog računa kao dokaz o izvršenoj kupovini na mail adresu info@quattronagrade.frikom.rs

Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke sa gore navedenim podacima na četvorocifreni broj 2224 ili unošenjem gore navedenih podataka na internet strani www.quattronagrade.frikom.rs putem naloga koji otvara na osnovu svog broja mobilnog telefona ( u daljem tekstu: Web registracija).

SMS poruka ili Web registracija se sastoji isključivo od cifara, slova, karaktera koje čine redni broj fiskalnog računa, tzv. PFR broj, a koji je kupac dobio nakon gore opisane kupovine i iz imena, prezimena i grada u kojem učesnik ima prebivalište.

Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa PFR brojem 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029, onda šalje SMS na broj 2224 sa tekstom: 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029(razmak)IME(razmak)PREZIME(razmak)GRAD

(Npr. Ukoliko je učesnik Petar Perić iz Beograda nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio fiskalni račun sa PFR brojem 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029, onda šalje SMS na broj 2224 ili vrši Web registraciju sa tekstom: 9ZLFVRE9-9ZLFVRED9-77029 Petar Perić Beograd)

Broj 2224 za slanje sms-a, kao i Web registracija, biće dostupni počev od 15.06.2023. godine u 00:01 časova do 30.07.2023. godine u 14:00 časova.

SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Yattel mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om, za korisnike Yattel mobilne mreže: 3,99 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om). Ukoliko tokom trajanja nagradne igre dođe do izmene tarife za standardni SMS onda će se isti tarifirati po toj izmenjenoj ceni. Priređivač ne odgovara u slučaju da dođe do ovakve izmene.

Jedan fiskalni račun na kome se nalazi redni broj fiskalnog računa tzv. PFR broj daje učesniku pravo na isključivo jednu registraciju za učestvovanje u nagradnoj igri. Svaki učesnik koji pokuša da izvrši registraciju nasumičnim unošenjem brojeva fiskalnog računa tzv. PFR broja biće diskvalifikovan.

Učesnik je dužan da sačuva i fiskalni račun kao dokaz o kupovini do 30.08.2023. godine. 

Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.quattronagrade.frikom.rs ili putem e-mail adrese info@quattronagrade.frikom.rs

 1. IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA
 

TABELA 1. NAGRADNI FOND U RSD

 

NAZIV NAGRADE

Ukupan broj nagrada

CENA RSD komad

CENA  / total neto (RSD)

Cena /total bruto sa PDV-om RSD

GLAVNA

nagrada

Automobil Toyota YARIS CROSS MY22 1.5VVT-iE 5D M/T6

1

2.116.107,47 RSD bez PDV-a

2.116.107,47 RSD bez PDV-a

2.539.328,97 RSD sa PDV-om

DNEVNA nagrada

Mobilni telefon APPLE iPhone 14 128GB Midnight mpuf3sx/a

45

94.165,83 bez PDV-a

4.237.462,35 RSD bez PDV-a

5.084.955 RSD sa PDV-om

 

NAGRADE UKUPNO RSD

 

7.624.283,97 RSD sa PDV-om

* Vrednost nagradnog fonda koji se odnosi na glavnu nagradu Automobil Toyota YARIS CROSS izražena EUR je 21.650,00 EUR, a ista je iskazana u dinarskoj protivvrednosti u odnosu na EUR po srednjem kursu NBS na dan donošenja pravila tj. 12.05.2023. godine koji iznosi 117,29 RSD za 1 EUR.

Dobitni fond čini roba.

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.

Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:

 • 45 x Mobilni telefom marke Apple, model iPhone 14 128GB Midnight mpuf3sx/a
 • 1 x Automobil marke TOYOTA, model YARIS CROSS MY22 1.5VVT-iE 5D M/T6, oprema Sport, zapremina motora 1.490 ccm, snaga motora 92 kW, godina proizvodnje 2023, broj mesta za sedenje 5, boja crvena metali i crni krov.

VII. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

IZVLAČENjE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kojih navedenih „Quattro“ proizvoda, bez obzira na vrednost pojedinačne kupovine i budu poslali SMS na broj 2224 ili izvršili Web registraciju sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:

-30.07.2023. godine u 15:00 časova (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 2224 ili izvršili Web registraciju sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 15.06.2023. godine u 00:01 časova do 30.07.2023. godine u 14:00 časova)

Biće izvučen ukupno 1 dobitnik GLAVNE nagrade.

Dobitnik DNEVNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.quattronagrade.frikom.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

IZVLAČENjE DNEVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jednog dana tokom trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu bilo kojih navedenih „Quattro“ proizvoda, bez obzira na vrednost pojedinačne kupovine i budu poslali SMS na broj 2224 ili izvršili Web registraciju sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.

Izvlačenje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno svakog dana počev od 16.06.2023. godine u 09:00 časova tokom trajanja, te će se shodno tome dnevno izvlačiti po 1 DNEVNA nagrada. Učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 2224 ili izvršila Web registraciju sa odgovarajućim sadržajem prethodnog dana od dana izvlačenja DNEVNE nagrade u periodu od 00:01 časova od 23:59 časova. Poslednjeg dana trajanja nagradne igre tj. 30.07.2023. godine izvlačenje dnevne nagrade će se vršiti u 15:00 časova i učestvuju lica koja su tog dana poslala SMS na broj 2224 ili izvršila Web registraciju sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 00:00 časova do 14:00 časova.

Biće izvučeno ukupno 45 dobitnika DNEVNE nagrade.

Jedno lice ne može biti dobitnik DNEVNE nagrade više puta.

Dobitnik GLAVNE nagrade može biti dobitnik DNEVNE nagrade.

Objavljivanje dobitnika DNEVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.quattronagrade.frikom.rs najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po tri rezervna dobitnika za glavnu nagradu, dok će za svaku dnevnu biti izvučeno po deset rezervnih dobitnika.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Svaki sledeći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prethodno izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prethodno izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

VIII. NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije.

Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:

 • Milica Ignjatović
 • Aleksandra Lazić i
 • Tamara Mitrović.
 1. NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet stranici www.quattronagrade.frikom.rs u roku od 15 dana od dana izvlačenja.

 1. OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ DNEVNOJ NAGRADI

 

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika DNEVNE nagrade, priređivač će obavestiti potencijalnog dobitnika SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao SMS ili izvršio WEB registraciju za učešće u nagradnoj igri i pozvati ga da i roku od 48 časova od dana prijema SMS poruke pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@quattronagrade.frikom.rs.

Ukoliko se dobitnik ne javi u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.

Priređivač će dobitnicima DNEVNIH nagrada iste dostaviti putem kurirske službe po svom izboru na adresu koju dobitnik bude naznačio, a koja se isključivo nalazi u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) i to najkasnije do 30.08.2023. godine.

Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše izjavu o prihvatanju nagrade.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI

 

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 5 dana (najkasnije do 07.08.2023. do 15č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj 0800/444 -002 u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, od ponedeljka do petka, osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti adresu prebivališta i pošalje fotografiju računa na e-mail adresu info@quattronagrade.frikom.rs.

Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti najkasnije do 30.08.2023. godine. Ukoliko tako odluči Priređivač će GLAVNU nagradu dobitniku dodeliti na svečanosti koju će specijalno organizovati za tu priliku. Mesto i vreme održavanja svečanosti dobitniku će biti saopšteni prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi. U suprotnom, dobitnik će prilikom obaveštenja o osvojenoj nagradi biti obavešten i o načinu preuzimanja iste. Troškove nastale u vezi preuzimanja GLAVNE nagrade snosi isključivo dobitnik.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila.

Ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku.

Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti.

 1. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.quattronagrade.frikom.rs, najmanje 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

XII POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada.

Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

Priređivač se obavezuje da o svakom eventualnom prekidu ili otkazivanju nagradne igre blagovremeno obavesti javnost u dnevnom listu u kojem su Pravila nagradne igre i objavljena. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

XIII ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati zakonskih i podzakonskih akata i ovih Pravila.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju nagradne igre obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti.

XIV ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti učesnika koji budu dostavljeni Priređivaču u vezi sa nagradnom igrom i uručivanjem dnevne, nedeljne, odnosno glavne nagrade, kao i u vezi sa slanjem svih potrebnih obaveštenja u vezi sa nagradnom igrom i nagradama, i ispunjavanjem obaveza Priređivača predviđenih Zakonom o igrama na sreću uključujući ali se ne ograničavajući na ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona, poštansku adresu, adresu prebivališta, IP adresu, fotografiju, JMBG i svaki drugi podatak koji je učesnik svojevoljno dao Priređivaču (u daljem tekstu: “Podaci o ličnosti”) će se tretirati sa najvišim standardima bezbednosti i poverljivosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: “Zakon”).

U slučaju nagrađivanja, dobitnik je obavešten da će Priređivač koristiti inicijale njegovog/njenog imena i prezimena i deo broja mobilnog telefona, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata nagradne igre.

Podaci o ličnosti učesnika (puno ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, poštanska adresa, adresa prebivališta, IP adresa, fotografija, JMBG, kao i svaki drugi podatak koji je učesnik dobrovoljno dao Priređivaču) će biti prikupljeni, obrađeni i korišćeni od strane Priređivača za potrebe organizacije i realizacije nagradne igre, slanja potrebnih obaveštenja, kao i objavljivanje dobitnika na način kako je u ovim Pravilima definisano.

Priređivač će Podatke o ličnosti iskoristiti i obrađivati na teritoriji Republike Srbije.

Priređivač će preduzeti sve tehničke, kadrovske i organizacione mere u cilju zaštite Podataka o ličnosti. 

Dobitnik je obavešten da Priređivač njegove Podatke o ličnosti može dostaviti poštanskom i/ili bilo kom drugom licu ovlašćenom od strane Priređivača za dostavu i uručenje nagrade radi slanja nagrade, kao i za slanje potrebnih obaveštenja u vezi sa nagradom.

Priređivač će Podatke o ličnosti obrađivati i čuvati pet godina.

Ukoliko se obrada podataka o ličnosti zasniva na pristanku, učesnik ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva-

Davanje podataka o ličnosti je neophodna radnja od strane lica na koje se podaci odnose radi organizovanja, sprovođenja i realizacije nagradne igre, kao i ispunjavanja zakonskih obaveza Priređivača zbog čijeg nedavanja Priređivač nagradne igre može da diskvalifikuje učesnika odnosno lice koje je uskratilo davanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

Na osnovu odredaba Zakona o zaštiti podataka o ličnosti učesnici imaju pravo da zahtevaju obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na učesnika i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak za obradu opozovu u svakom trenutku i to tako što će poslati pisani zahtev na email adresu licezazastitupodataka@frikom.rs.

Pored toga, učesnici imaju pravo da ograniče obradu podataka o ličnosti, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor. U slučaju opoziva podaci učesnika se brišu i nakon podnošenja zahteva za opoziv učesnik gubi pravo na dalje učešće u nagradnoj igri, odnosno na nagradu. U slučaju nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, učesnici mogu da ostvaruju svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije podnošenjem pritužbe nadležnom organu (Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega/nju.

XV ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

XVI ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada i predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

XVII POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i to isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave.

XVIII TROŠKOVI

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

XIX OBJAVLjIVANjE

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača.

Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:

-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

-dobitnicima.

XX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je nadležan sud u Beogradu.

XXI STUPANjE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

u Beogradu, dana 12.05.2023.godine

za FRIKOM DOO BEOGRAD

___________________________________

Ivan Babić, direktor

 

__________________________________

 Jelena Lukić Chetcuti, direktor